Referater – Sensommer 2016

Kære Beboerer i Hamborg

Hermed link til referat fra Generalforsamling d. 20-8-2016

Seneste nyt fra bestyrelsesmødet 6-10-2016 (referat herunder)

Fremmødte.

 • Åse Søgaard
 • Søren Petersen
 • Bent Røge
 • Christian Grant

Bestyrelsen konstituerede sig selv:

Formand: Søren Petersen

Næstformand: Bent Røge

Kasserer: Åse Søgaard

Sekretær: Christian Grant

Menig Medlem: Anja Andreassen

Suppleant: Fie Hahn Petersen

Revisor: Berit Konge


På dagsordenen var følgende Opfølgningspunkter.

 

 • – Nye initiativer i forhold til trafikken på Hamborgvej ?

Søren undersøger hvad skilte koster og evt. om vi kan få politiet til at tage fartmålinger.


 • – Status på Hamborgvej 30 v/Anja

Intet nyt.


 • – Forslag fra generalforsamlingen vedr. heste på cykelstien.(drejer sig om opsætning af vejledningsskilte)

Søren forhører sig ved Naturstyrelsen.


Nye tiltag/sager fra bestyrelsen – samt henvendelser fra beboerne.

Vi er en lille forening med få medlemmer og det er derfor meget vigtigt at I som medlem indbetaler kontingent. Det kan gøres på Sparekassen Thy konto 9083-0000165123. Hele husstanden er som bekendt 100,-kr.

Grundet foreningens beholdning vil vores årlige bowlingtur blive fuld egenbetaling, så vi ikke dræner forenings-kassen helt.


Planlægning af kommende arrangementer.

Darttur 2016:

Der er ønske om at vi besøger Station 2. Så vi får en aftale i stand med Torsten om hvornår. (Følger på senere arrangement opdatering.)

Bowlingtur d. 5 marts 2017:

Vi afholder som vanlig en tur til Bowlingcenteret i Thisted. Der er til dette arrangement tilmeldings pligt. Yderlige info følger.

Vindmølletur til Østerild søndag d. 30 april 2017. Kl. 10.00-11.30

Vi kører selv til centret hvor Christian Grant fortæller om centret, tilblivelsen og hvad der foregår nu og her. (Gratis) medbring evt. selv kaffe.

Vi mødes på Testcentervej ved pavillonen.

Fælles Cykletur 21-5-2017

Tidspunkt følger. Vi mødes ved Landingspladsen og vi medbringer selv mad til bålet og håber på godt vejr til turen.

Sct. Hans 23-7-2017

Vanlig mødes vi ved landingspladsen. (Info følger)

Sommerfest 19-8-2017

Vi drømmer om at vi igen kan gøre dette hos Mads & Elisabeth

Generalforsamling & Sommerfest

Generalforsamling i Hamborg Beboerforening (Sommerfest som bonus)

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

generalforsamling1

Lørdag den 20. august 2016 kl. 17:00

Vi mødes som sædvanlig i Mads og Elisabeth`s møde- og festlokale på Hamborgvej 50.

Ifølge vedtægterne er dagsordenen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kasseren aflægger regnskab.
 4. Valg af 2. bestyrelsesmedlemmer i lige år – samt 2. suppleanter.

Christian og Søren er på valg

 1. Valg af revisor.
 2. Indkomne skriftlige forslag.

N.B. Indsendes til bestyrelsen senest 8. dage før generalforsamlingen.

 1. Eventuelt.

Vi håber, at der er mange som har lyst til at deltage i generalforsamlingen, og blande sig i debatten om bestyrelsen arbejde – og komme med nye ideer til vores arbejde.

Alle er velkomne – men det er kun medlemmer som har stemmeret.

Medlemskontingent udgør kr. 100,- årligt, samt et indmeldelsesgebyr

på kr. 25,- for nye medlemmer. Kontingentet betales efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Hvis du ikke har sendt din mailadresse til vores Web-master Christian, så får du lige

hans mailadresse: c.nereus.g@gmail.com

——————————————————————————————————-

 Sommerfest Konzept

SOMMERFEST i Hamborg Beboerforening.

I forlængelse af den årlige generalforsamling, afholder vi en Sommerfest ca. kl. 18.

Stedet er også samme sted som generalforsamlingen – hos Elisabeth og Mads.

Der vil være mulighed for at grille den medbragte mad – drikkevarer for aftenen skal

man selv medbringe, men Elisabeth og Mads sørger for glas, tallerkener, kopper m.m.

Senere på aftenen – har Elisabeth lovet hjemmebagt kage med kaffe.

Tilmelding senest torsdag d. 18. aug. 2016 til: Elisabeth 9796-1052   


Hvis du vil hente dokumentet og udskrive det kan du gøre det ved at klikke på teksten herunder!

Generalforsamling i Hamborg Beboerforening 2016

Sammenkomst- Vi har fået 2 stk. bordebænke sæt.

Nye bordeVi har fået 10.000,- fra Thisted Kommunes Landdistriktspulje til indkøb af disse 2 flotte

bord/bænkesæt, som er produceret ude på Nystrup Savværk.

Åse og Tage har stået for transporten til Landingspladsen, så vi holder en lille sammenkomst på

fredag d. 1. juli kl. 17, hvor Hamborg Beboerforening er vært ved en sodavand, øl eller et glas vin.

I er velkommen til at tage madkurven med og spise aftensmad ved de nye borde/bænke bagefter.

Vi håber på godt vejr – og glæder os til at se jer !

Hilsen fra Hamborg Beboerforening

 

Sct. Hans Fest!

Kom frisk der er nyt fra din Beboerforening. Og vi har en super spændende nyhed som vil blive afsløret d. 23 Juni kl. 19.30 før bålet tændes.  Det må du ikke gå glip af:-)

Scan_20160616

Det var Bowling-

Årets Bowlingtur løb af staben Søndag d. 6 marts som annonceret.

Der var rigtig god tilslutning til arrangementet så vi fyldte 3 baner.

20160306_165043 20160306_171152 20160306_171200 20160306_171220

Der var også nogen der ikke var med til Bowling, de hyggesnakkede eller var med børnene i legeland.

Vi havde en lille ubehagelig oplevelse med vores kære medlem Erling der pludselig fik et ildebefindende. Han blev kørt til Aalborg sygehus til observation. Han skulle efter sigende have det godt og på vej tilbage til Hamborg igen. Vi sender vores tanker til dig Erling.

Bowling det skal vi da med til….

Søndag kl. 16.00 Thisted Bowlingcenter.


bowlingpins

Jeg har ladet mig fortælle at du stadig kan nå at melde dig til hvis du skulle have glemt det.

Så er tiden snart inde til den årlige Bowling tur. Også for børn da der er et fint legeområde for børnene.

Ring eller skriv til Åse Søgaard på telefon 21 40 62 35 (eller evt. til Bent Røge på 23 28 72 81)

Vi glæder os til at se jer alle:-)

Programmet finder du her.

Og ps. Vi glæder os også helt vild til den sommer kommer!

Danmarks Naturfredningsforening

Hamborg Beboerforening Inviterer til at støtte dette arrangement.

Kommer du?

Vi mødes kl. 16.45 på stranden ved Landingspladsen i Hamborg. Kør ned ved Baunvej til stranden.

Tag evt. lidt brænde og en fakkel med!

Beskyt kysterne

Rigtig godt nytår. Vi har stadig brug for din hjælp til at redde de frie kyster.

Regeringen planlægger nemlig fortsat at slække på beskyttelsen af vores frie kyster. Konkret kan vi forvente, at regeringen snart fremsætter et lovforslag, der blandt andet vil fjerne strandbeskyttelsen i og omkring byer og udvande beskyttelsen uden for byerne.

Vi vil gerne sende et stærkt signal til politikerne om, at vi fortsat er mange, der ønsker at bevare vores frie danske kyster. Derfor tænder vi bål og fakler og slår ring om kysterne den 31. januar kl 17. Vi vil gerne have dig med.

Se vores flotte film om eventen den 31. januar.

Mange steder i landet er det Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger, der inviterer til bål, men vi opfordrer også organisationer, foreninger og privatpersoner til at tage initiativ til bålarrangementer.

Vil du være med?
Du kan deltage i eventen den 31. januar på flere måder. Du kan selv være arrangør – evt. i samarbejde med din lokale forening, venner eller familie. Udfyld en formular her, så sørger vi for, at dit arrangement bliver oprettet i den samlede oversigt. Vi vil også gerne sende et antal miljøvenlige fakler til dit arrangement.

Du kan også vælge at være deltager ved et af arrangementerne. Tilmeld dig vores facebook-arrangement.

www.dn.dk/friekyster kan du se en samlet oversigt og søge efter arrangementer nær dig. Arrangementerne oprettes løbende.

Vi håber, at du vil være med til at slå ring om de frie, danske kyster den 31. januar klokken 17.

Vil du støtte DN?
Danmarks Naturfredningsforening er en privat forening, og vi er derfor helt afhængige af vores medlemmers støtte til at gennemføre vores arbejde. Og jo flere vi er, jo stærkere er vi. Derfor har vi brug for din støtte. Meld dig ind her.

Venlig hilsen

Danmarks Naturfredningsforening