Beboerforeningens arrangementer 2017……..Vi glæder os til at se jer:-)

Uhhhhhhh……det jo lige nu om lidt…….men du kan sagtens nå det for vi mødes jo bare som vi plejer….

De arangementer der kræver tilmelding kommer når vi nærmer os.


Hamborg Beboerforening inviterer til Strandrensning/Affaldsindsamling:

Søndag d. 2. april 2017 kl. 10 – 12

Vi mødes ved Landingspladsen på Hamborg strand.

Ja det var så lige en reminder hvis nogen skulle have overset det tidligere indlæg……længere nede af siden finder du tidligere indlæg….


30. April

Kom med beboerforeningen på tur til Østerild testcenter for store vindmøller.
Afg. kl. 0930 fra B&B Hanstholmgaard. De der gerne vil cykle sammen mødes ved landingspladsen kl. 0800. Gratis for medlemmer:-)


21. maj

Cykeltur til Shelterpladsen ved Vigsø – kl. 10:00. Vi mødes ved Landingspladsen. Vi laver bål så vi kan lave vores medbragte mad over det.


23. juni

Sankt Hansaften. Vi mødes ved Landingspladsen, hygger og griller. Der vil være bål. Hvor ville det være dejligt hvis der var nogen der kunne tage deres instrumenter med!


19. Aug.

Generalforsamling/Sommerfest

Vi gør som vi plejer, mødes hos Mads og Elisabeth kl. 17,00 hvor generalforsamlingen starter. ca. kl. 18,00 tændes der op i grillen og vil laver vores medbragte mad og hygger sammen til vi er mætte.

Her kunne det også være dejligt om nogen tog deres instrumenter med……….spring ud:-)


Referat fra bestyrelsesmødet d. 21. marts 2017


 

Strandrensning/Affaldsindsamling på søndag.

Hamborg Beboerforening inviterer til Strandrensning/Affaldsindsamling:

Søndag d. 2. april 2017 kl. 10 – 12

Vi mødes ved Landingspladsen på Hamborg strand.

Vi støtter op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling – og det er da

rart at vide, at vi er mange ude at samle affald på denne dag.

Affald der bliver henkastet – eller stammer fra skibene, skal samles op, inden det

havner i maverne på dyr og fugle.

Der er hvert år triste eksempler på dyr og fugle, der mister livet, fordi de har indtaget

affald, har skåret sig på glas- og metalgenstande – eller har fået sig viklet godt og

grundigt ind i plast. Sidste forår fik jeg befriet en hvidnæbbet Lom på stranden, som

havde fået viklet sin ene vinge ind i bærestykket på en indkøbspose.

Der trænger meget til at blive ryddet op i området omkring Landingspladsen.

Hvis vi bliver mange hjælpere – kan vi fortsætte til højre og venstre på stranden, og

måske nå noget på stykket fra cykelstien og ned mod skrænten, der fører ned til

stranden.

Jeg har en del genbrugssække som nok skal dække vores behov.

Jeg medbringer trailer til bortkørsel af affaldssække m.m. – men det ville være rart,

hvis der var et par stykker mere der medbragte bil/trailer.

Det kan være en god ide at medbringe en bladrive til flamingorester – og handsker.

Tag endelig kaffe og madpakke med som vi kan nyde ved vores borde – når vi er

færdig. Vi kan tænde et bål – hvis der er nogle som medbringer pølser og snobrød.

Arrangementet er ikke annonceret nogen stede, så vi bliver kun os fra Beboer-

foreningen – men gæster er meget velkomne.

På vegne af Bestyrelsen for Hamborg Beboerforening, Søren.

Ses vi ?20150503_142338

Bowling for hele familien…..Det ren hygge:-)

Kære hamborggensere

logo_bnf

Hamborg Beboerforening har hermed fornøjelsen af at invitere alle til følgende sociale arrangement:
Bowling & buffet i Thisted Bowlingcenter søndag d. 5. marts.
Der vil være bowling fra kl. 16-17 og derefter spisning.
Pris pr. Person:
Spisning (excl. drikkevare) = 149,00 kr.
Bowling incl. sko = 50,- kr.
Børn under 12 år halv pris, under 3 år er gratis. (Gælder kun spisning.)

Eventuelle nye der gerne vil med og være medlem
betaler yderligere 100,00 kr. pr. Husstand der dækker det årlige kontingent.

Vi håber, at mange af jer vil ”søndagshygge” i nogle timer. Man behøver ikke bowle, der er fint plads til at se på og hygge:-)

logo

Tilmelding til Åse Søgård på tlf.: 97 96 07 00 (s.u. onsdag den 1. Marts).

Med venlig hilsen
Hamborg Beboerforening

Referater – Sensommer 2016

Kære Beboerer i Hamborg

Hermed link til referat fra Generalforsamling d. 20-8-2016

Seneste nyt fra bestyrelsesmødet 6-10-2016 (referat herunder)

Fremmødte.

  • Åse Søgaard
  • Søren Petersen
  • Bent Røge
  • Christian Grant

Bestyrelsen konstituerede sig selv:

Formand: Søren Petersen

Næstformand: Bent Røge

Kasserer: Åse Søgaard

Sekretær: Christian Grant

Menig Medlem: Anja Andreassen

Suppleant: Fie Hahn Petersen

Revisor: Berit Konge


På dagsordenen var følgende Opfølgningspunkter.

 

  • – Nye initiativer i forhold til trafikken på Hamborgvej ?

Søren undersøger hvad skilte koster og evt. om vi kan få politiet til at tage fartmålinger.


  • – Status på Hamborgvej 30 v/Anja

Intet nyt.


  • – Forslag fra generalforsamlingen vedr. heste på cykelstien.(drejer sig om opsætning af vejledningsskilte)

Søren forhører sig ved Naturstyrelsen.


Nye tiltag/sager fra bestyrelsen – samt henvendelser fra beboerne.

Vi er en lille forening med få medlemmer og det er derfor meget vigtigt at I som medlem indbetaler kontingent. Det kan gøres på Sparekassen Thy konto 9083-0000165123. Hele husstanden er som bekendt 100,-kr.

Grundet foreningens beholdning vil vores årlige bowlingtur blive fuld egenbetaling, så vi ikke dræner forenings-kassen helt.


Planlægning af kommende arrangementer.

Darttur 2016:

Der er ønske om at vi besøger Station 2. Så vi får en aftale i stand med Torsten om hvornår. (Følger på senere arrangement opdatering.)

Bowlingtur d. 5 marts 2017:

Vi afholder som vanlig en tur til Bowlingcenteret i Thisted. Der er til dette arrangement tilmeldings pligt. Yderlige info følger.

Vindmølletur til Østerild søndag d. 30 april 2017. Kl. 10.00-11.30

Vi kører selv til centret hvor Christian Grant fortæller om centret, tilblivelsen og hvad der foregår nu og her. (Gratis) medbring evt. selv kaffe.

Vi mødes på Testcentervej ved pavillonen.

Fælles Cykletur 21-5-2017

Tidspunkt følger. Vi mødes ved Landingspladsen og vi medbringer selv mad til bålet og håber på godt vejr til turen.

Sct. Hans 23-7-2017

Vanlig mødes vi ved landingspladsen. (Info følger)

Sommerfest 19-8-2017

Vi drømmer om at vi igen kan gøre dette hos Mads & Elisabeth